Triton VGT AT GL Archives | automachi.com
 
  • 价格更实惠, Mitsubishi Malaysia 推出 Triton VGT AT GL 版本!

    价格更实惠, Mitsubishi Malaysia 推出 Triton VGT AT GL 版本!

    为了迎合正在寻找高性价比四驱皮卡车的消费者, Mitsubishi Malaysia 推出价格更实惠的 Mitsubishi Triton VGT AT GL ,基于现有的 Triton VGT AT 版本衍生出来的产品,车价也降低至 RM 103,800.00 ,大大降低入手门槛,也让这一款 Triton 相比起竞争对手来得更实惠,如今凡是购买Triton 车主可以获得最高 200,000 km 或者 5 年保家( 视何者为先 )。