Post Tagged with: "2020 Mazda 2"

2020 Mazda 2 Hatchback,驾驶乐趣丰富的掀背小车!

2020 Mazda 2 Hatchback,驾驶乐趣丰富的掀背小车!

2020 Mazda 2 Hatchback 的新车价是同级对手里最高的那款,许多人都很好奇,一辆掀背小车,售价为什么那么高?在小编和它相处了几天,带它上山下海后,小编只能说 2020 Mazda 2 Hatchback 虽然比同级贵一些,但它能给你同级给不到你的体验!

August 16, 2020 大馬車壇, 試駕分享, 車壇資訊