Bintulu Archives | automachi.com
 
  • 砂拉越民都鲁首家 Honda 3S 中心正式开张!

    砂拉越民都鲁首家 Honda 3S 中心正式开张!

    Honda Malaysia 宣布,由旗下代理 Kemena Auto Sdn. Bhd. 耗资1,100万令吉建造,位于砂拉越民都鲁的首家授权 Honda 3S 一站式服务中心已经正式营业,未来将可同时容纳40辆汽车进行维修与检查服务,为当地的 Honda 车主提供更为快速便捷的服务!