Post Tagged with: "Cycle & Carriage"

Cycle & Carriage Ipoh 升级成全马第四家最新的 Mercedes-Benz Brand Retail & Design 销售中心!

Cycle & Carriage Ipoh 升级成全马第四家最新的 Mercedes-Benz Brand Retail & Design 销售中心!

Cycle & Carriage(C&C)是我国最大的奔驰经销商之一,近日他们就在怡保 Jalan Kangsar 隆重开幕了全马第四家 Mercedes-Benz Brand Retail and Design 销售中心,北马地区的第一家,旨在为顾客提供品牌最新最全面的购车拥车体验