Daihatsu Mini SUV Archives | automachi.com
 
  • Perodua 有份参与开发设计 Daihatsu Mini SUV

    Perodua 有份参与开发设计 Daihatsu Mini SUV

    在昨日的 2019 东京车展媒体日上惊喜亮相的 Daihatsu Mini SUV 不但让我们这些大马媒体乱了阵脚,就连邀请我们观展的 Perodua 也感到错愕,而 Perodua 总裁在晚上与媒体聚餐时除了表示对于这款入门小型 SUV 会现身车展感到讶异以外,还向我们透露了一些额外的信息!