Post Tagged with: "Driving Experience"

Mazda Malaysia 举办 MazdaSports Day 驾驶体验活动!

Mazda Malaysia 举办 MazdaSports Day 驾驶体验活动!

为了让公众能够体验 Mazda 车款所带来的丰富驾驶乐趣, Mazda Malaysia 旗下的 MazdaSports 驾驶学院将在来临的周末于莎亚南体育馆举办一场驾驶训练活动,届时公众将有机会驾驶最新的 Mazda 车款参与主办单位所提供的动态驾驶课程,以此来体验 Mazda 所强调的『人马一体』精神!

July 2, 2018 大馬車壇, 車壇資訊