Post Tagged with: "eDrive"

BMW Malaysia 霹雳怡保推出全新 BMW i 充电站!

BMW Malaysia 霹雳怡保推出全新 BMW i 充电站!

怡保的插电式混动车车主有福啦! BMW Malaysia 今日与 Tian Siang Premium Auto 于霹雳州怡保的 WEIL Hotel 为设于该酒店的3台崭新 BMW i Charging 充电站举行推介仪式,这也是 BMW Malaysia 在霹雳州的首家 BMW i 充电站点。

March 29, 2018 大馬車壇, 車壇資訊