Post Tagged with: "Grand Max"

Daihatsu Grand Max 自排车型正式开放预订!

Daihatsu Grand Max 自排车型正式开放预订!

广受本地消费者欢迎 Daihatsu Grand Max 在之前只有手排版本,而在近日因为市场需求的关系因此 Daihatsu Malaysia 宣布从今日开始我国的 Daihatsu Grand Max 正式提供自排的版本,从即日起即可以前往各大 Daihatsu 的展示厅预定这款实用的小Van车!

August 16, 2018 新車推介, 車壇資訊