Post Tagged with: "Triton Quest"

小改款 Mitsubishi Triton Quest 登场,售价 RM 79,890

小改款 Mitsubishi Triton Quest 登场,售价 RM 79,890

Mitsubishi Malaysia 早在今年1月就已经推出了最新小改款的 2019 Mitsubishi Triton ,但是当时入门的低身货卡 Mitsubishi Triton Quest 并没有一齐登场;而就在今日,原厂终于推介了小改款的 Triton Quest ,售价为 RM 79,890 !

November 14, 2019 大馬車壇, 新車推介, 車壇資訊