Benz Archives | automachi.com
 
  • Mercedes-Benz S-Class 大改款曝光,2020年登场!

    Mercedes-Benz S-Class 大改款曝光,2020年登场!

    老板级座驾 Mercedes-Benz S-Class 虽然在去年才迎来小改款,不过 Mercedes 其实已经在着手开发这款旗舰房车的后继车型,日前有外国媒体就曝出了代号为 W223 的新一代 S-Class 的路试谍照,从大量的伪装看来新车的外观设计似乎已经成形!