Custom Style Archives | automachi.com
 
  • Mazda CX-5 Custom Style 即将现身TAS!

    Mazda CX-5 Custom Style 即将现身TAS!

    早前日本方面才宣布CX-5会在明年二月开卖,怎么知道在即将开幕的2017东京改装车展上就会展出 Mazda CX-5 Custom Style 的版本!除了CX-5外它的同门小弟CX-3也会有Custom Style!还没有推出的车款就已经被改装,看来大和民族对改装还真的是情有独钟!