Post Tagged with: "Honda CR-V Type R"

Honda CR-V Type R 渲染图:或搭2.0 VTEC Turbo+PHEV、最大马力400 Hp?

Honda CR-V Type R 渲染图:或搭2.0 VTEC Turbo+PHEV、最大马力400 Hp?

如果有 Honda CR-V Type R 的话应该不错吧?虽然说官方还没有确认这款车真的会出现但是在国外已经有绘图高手绘制出了这款车的渲染图,而且根据该绘图师的描述这款车将会采用2.0L的VTEC Turbo引擎加上PHEV系统,最大马力预计达到400 Hp!

August 16, 2022 國際車訊, 車壇資訊