Post Tagged with: "Koenigsegg Agera RS,bugatti"

地表最速超跑,强化版 Bugatti Chiron 最高时速突破 490 KM/H

地表最速超跑,强化版 Bugatti Chiron 最高时速突破 490 KM/H

Bugatti Chiron ,8.0L W16 四涡轮增压引擎,最大马力 1479 Hp,最高时速可高达 420 KM/H,这样的动力输出已经可以秒杀全球四分之三的超跑了!你以为这样已经很强了?错,小编告诉你还有更强的!近日国外的改造车商已将 Chiron 强化到最高时速突破 490 KM/H!

September 3, 2019 國際車訊, 車壇資訊