RS5-R Archives | automachi.com
 
  • 3.6秒破百, ABT RS5-R Sportback 503 hp 狂暴出击!

    3.6秒破百, ABT RS5-R Sportback 503 hp 狂暴出击!

    Audi 的 RS 车系就和 BMW 的 M 以及 Mercedes 的 AMG 一样,能够成为 RS 家族里的成员基本上实力已经很不俗,不过德国改装大厂 ABT 可不这么认为,其最新打造的 ABT RS5-R Sportback 就进一步升级成最大马力503 hp,只需3.6秒就破百的怪兽五门轿跑!