Supra TRD Archives | automachi.com
 
  • 更显帅气, Toyota Supra TRD 概念车正式发布!

    更显帅气, Toyota Supra TRD 概念车正式发布!

    在拖延了多年以后,重新复活的“牛魔王”— 新一代 Toyota Supra A90 终于在三个星期前正式发布,而原厂也在上星期预告将会发布 TRD 版本的牛魔王;如今这款万众期待的 Toyota Supra TRD 终于以概念形式正式发布,只不过这款 TRD Supra 暂时不会有任何动力升级!