Post Tagged with: "TechNo Best"

Mazda Skyactiv-X 引擎获得 TechNo Best 2019 技术大奖

Mazda Skyactiv-X 引擎获得 TechNo Best 2019 技术大奖

Mazda 旗下的 Skyactiv-X 自然进气引擎自推出以来就备受瞩目,原因是这具 Skyactiv-X 引擎拥有  Mazda 自家研发的 SPCCI 火花压控压燃技术以及机械增压技术,拥有更加出色以及稳定的动力输出与表现,而日前这具引擎就拿到了 TechNo Best 2019 技术大奖!

February 17, 2020 國際車訊, 車壇資訊