Post Tagged with: "Honda e:NS1"

Honda e:NS1(HR-V 电动版)现身泰国测试,未来 Honda Malaysia 的首款电动车?

Honda e:NS1(HR-V 电动版)现身泰国测试,未来 Honda Malaysia 的首款电动车?

Honda e:NS1(电动版的 HR-V)近日现身泰国测试,据悉它将在 2023 年正式在泰国开卖,那这款有着最远 510 km 续航,并且售价约 RM 110,000 的电动 HR-V 会不会成为 Honda Malaysia 在我国销售的第一款电动车呢?非常值得我们期待!